Kalite Yönetimi

Anasayfa » Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemi Organizasyon Yapımız

Hastanemizde Kalite yönetim sistemini uygulamak, verilen hizmet süreçlerinde görev alan herkesin sorumluluğudur. Bu sorumluluk yerine getirilirken; misyon, vizyon ,değerleri, kurumsal amaç  ve hedeflerini, hizmet kalitesini, hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyetini Uluslararası JCI Akreditasyon ve Sağlıkta Kalite Standartları rehberliğinde belirlenecek olan tüm süreçleri etkin bir şekilde tasarlayarak uygulamak, denetlemek, koordinasyon sağlamak  ve memnuniyet oranını en üst seviyeye taşımak temel hedeftir.  Bu hedefe ulaşmak için Kalite Yönetim Direktörü’ne bağlı kalite birimi çalışanları, komiteler , ekipler ve birim kalite sorumluları faaliyet göstermektedir .

Kalite Yönetim Direktörü

Kalite Yönetim Direktörü; kalite yönetim biriminden ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumlu olup JCI Akreditasyon Standartları ve SKS  rehberliğinde uygulamalarını yürütmek, kurum kalite hedeflerini gerçekleştirmek, gerekli koordinasyon için iletişim tekniklerini kullanmak, çalışma alanıyla ilgili konulara hakim olmak, takip etmek ve sonuçlandırmak hususlarında sorumluluk taşımaktadır. Kalite Yönetim Direktörü üst yönetim tarafından atanmıştır. Kalite Yönetim Biriminin tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, yapılacak olan uygulamaların ayrıntılarını bir program dahilinde izler. 

Kalite Yönetim Birimi

Kalite Yönetim Birimi; JCI Akreditasyon ve SKS rehberliğinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak, kurum içinde geliştirilen iş süreçlerinin tanımlamaları doğrultusunda kalite çalışmalarını koordine eder, kalite çalışmaları verilerini muhafaza eder ve Kalite Yönetim Biriminin tüm işleyişe hakim bir kalite politikası oluşturması ve sürekliliğini sağlaması için gereken unsurları belirler, önerir, belirlenmiş kalite standartlarını, bunlara ulaşma çalışmalarını ve yapılacak olan değişikliklerin ayrıntılarını bir program dahilinde izler. Amaçlanan kalite seviyesine bu plan doğrultusunda ulaşılmasına çalışır. Hatalı ya da eksik iş süreçlerinin önceden hedeflenen kalite seviyesine uygunluğu için periyodik olarak istatistiksel veriler toplayıp değerlendirerek yapılacak iyileştirme aşamalarını belirler. 

Birim Kalite Sorumluları

Birim Kalite Sorumluları; Kalite Direktörü tarafından görevlendirilen, hizmetin verildiği bölümlerde JCI Akreditasyon ve Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasından sorumlu kişilerdir. İlgili konuda Kalite Yönetim Direktörü ile koordineli çalışırlar. Süreçlerin takibi, kalite direktörüne bağlı olan , kalite komite, komisyon ve ekipleri tarafından yapılır. Kalite Yönetim Birimi İlgili komite komisyon ve ekiplerle koordineli çalışır.

Whatsapp
Sarıkız Hastanesi
Sarıkız Hastanesi
Özel Sarıkız Hastanesi Sağlıklı Günler Diler. Bizimle İletişime Geçtiğiniz İçin Teşekkür Ederiz. Buyrun Efendim. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Copyright 2019 © ÖZEL SARIKIZ HASTANESİ . TELİF HAKLARI GEDİZ GLOBAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş Designer:Serkan İnce serkan.ince@msn.com