Beyin ve Sinir Cerrahisi

Anasayfa » TIBBİ BİRİMLER » Beyin ve Sinir Cerrahisi

Nöroşirürji nedir?

Beyin ve sinir cerrahisi olarak bilinen nöroşirürji branşı; beyin, omurilik, periferik ve merkezi sinir sistemi hastalıklarının teşhisi, cerrahi müdahalesi, tedavi süreçlerinin izlenmesi ile ilgilenen uzmanlık alanıdır. Doğru tanı, dikkatli bir planlama ve cerrahi tekniklerin doğru kullanımı ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Son yıllarda beyin ve sinir cerrahisi alanında yaşanan teknolojik dönüşüm ile birlikte önemli ölçüde ilerleme kaydedilmiş ve tedavi imkânları genişlemiştir.

Beyin ve sinir cerrahisi polikliniğimizde hem yetişkin hem de pediatrik hastaların teşhis ve tedavisi Op. Dr. Vatan TAYFUR tarafından gerçekleştirilmektedir. Polikliniğimizin gelişmiş teknolojik inceleme ve ameliyat ekipmanı donanımı, laboratuvarı ve yoğun bakım üniteleri sayesinde beyin, omurilik ve sinir sistemi müdahaleleri güvenle yapılabilmektedir.  Beyin damar sistemi, omurga ve omurilik, tümörler gibi nörolojik hastalıkların tedavisi ameliyatlı ya da ameliyatsız yöntemlerle gerçekleştirilir. Müdahalelerden sonra iyileşme sürecinin takibi ve planlaması yapılır, hasta ve hasta yakınları bilgilendirilir. Doktorumuz hastanın öyküsüne bağlı olarak nöroloji, psikiyatri, ortopedi ve travmatoloji birimi doktorlarıyla değerlendirme yaparak tedavi ya da cerrahi müdahale seçeneklerine karar verebilmektedir.

Manisa Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi birimi alanındaki hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler;

 • Elektroensefalogram (EEG)
 • Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyeller (SEP)
 • Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Yanıtları (BAER)
 • Direkt Grafi (Röntgen/X-Ray)
 • Doppler Ultrason
 • Kapsamlı magnetik rezonans görüntüleme (MR)
 • Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP)
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Dijital Anjiyografi (DSA)
 • Elektromyografi (EMG)
 • Stereotaktik bilgisayar destekli beyin cerrahisi
 • Ultrasonik ve Lazer Diseksiyonu
 • Motor Uyarılmış Potansiyeller (MEP)
 • Ultrasonik Aspiratörler Lazer
 • Ameliyat Mikroskobu
 • Biyopsi Forsepsleri
 • Kafa Sabitleme Aletleri
 • Beyin Ekartörleri
 • Kemik Küretleri
 • Driller

Manisa Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi’nde tanı ve tedavisi gerçekleştirilen başlıca beyin ve sinir hastalıkları;

 • Beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi
 • Çocuk ve yetişkinlerde beyinde su toplaması (Hidrosefali ameliyatları)
 • Omurga kırığında kemik çimento dolgusu (Vertebroplasti)
 • Boyun damarlarında meydana gelen daralmalar
 • Beyin damarlarında meydana gelen tıkanıklıklar
 • Şah damarı tıkanması (Karotis stenozu)
 • Beyinde damarsal patoloji ameliyatları (Anevrizma, AVM vb.)
 • Meningosel, arnold-chiari, kraniosinostoz, ansefalosel…
 • Çocuk hastalarda tümörler ve doğumsal patolojiler
 • Sinir sıkışmaları
 • İnme ve felç (Cerrahi tedavi)
 • Sinir tümörleri
 • Prefirik sinir cerrahisi
 • Epilepsi Cerrahisi
 • Parkinson
 • Bel ve Boyun fıtıkları (Mikrocerrahi ve kapalı ameliyatlar)
 • Beyin ve omurgayı besleyen damarlarda oluşan anevrizmalar
 • Kafa travmaları
 • Beyin kanamaları
 • Kaza ve yaralanmalarda oluşan travmatik kafatası kırıkları

Beyin ve sinir hastalıklarının teşhisi nasıl yapılır?

Beyin ve sinir sistemi hastalıklarının teşhisi yapılırken hastanın öyküsü doğrultusunda ilgili bölgeye ve hastalığın düzeyine göre çeşitli tetkik araçları kullanılır. Hastanın iç yapısının görüntülenmesinde en çok kullanılan yöntemler; manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) araçlarından yararlanılmasıdır. Bunlar dışında beyin dalgalarını ölçen elektroensefalografi (EEG), omurilik sıvısı incelemesi için lomber ponksiyon (LB), cerrahi müdahale ile doku alınıp incelenmesini sağlayan biyopsi, sinir ve kasları elektriksel yöntemlerle inceleyen elektromiyografi (EMG), ses dalgaları aracılığıyla iç organları görüntüleyen ultrasonografi (USG) nöroşirürjikal hastalıkların tespitinde kullanılan en yaygın yöntemlerdir.

Karotis stenozu nedir?

Karotis stenozu (Karotis arter hastalığı, şah damarı darlığı, karotis darlığı), boynun her iki yanında bulunan halk arasında şah damarı olarak da bilinen ana karotis arterlerin iç duvarlarında biriken plaklar sebebiyle daralması durumudur. Daralmaya bağlı olarak kalpten gelen oksijen miktarı açısından zengin kanın beyne iletimi sağlıklı bir şekilde gerçekleşemez. İnme veya serebrovasküler ataklar gibi ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. İnsülin direnci ya da yüksek kan şekeri, sigara tüketimi, yüksek kan basıncı, obezite, fiziksel aktivite eksikliği, yaş ve kolesterol gibi etmenler karotis darlığına sebep olabilmektedir.

Hidrosefali nedir?

Beyinde su toplaması olarak da bilinen hidrosefali, beyin omurilik sıvısı (BOS) üretimi ve emilimindeki bozukluk ya da beyin omurilik sıvısının dolaşım yollarındaki tıkanıklık sebebiyle ventrikül adı verilen beyin içerisindeki boşluklarda sıvı birikmesi durumudur. Hidrosefali doğuştan görülebileceği gibi sonradan da oluşabilmektedir. Yeni doğan bebeklerde hidrosefali kafa çevresinde aşırı büyüme, damarların belirginleşmesi olarak kendisini gösterir ve tedavide geç kalınması kalıcı hasara yol açabilmektedir. Çocuklukta ise hidrosefali kafa içi basıncın artmasına yol açarak kusma, denge kurmada zorluk, baş ağrısı, çift görme, körlük, konuşma ve yürüme gibi yetilerin gelişememesi durumuna sebep olabilmektedir. Hidrosefalinin tedavisi beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilen ameliyat işlemleri ile mümkün olmaktadır.

Whatsapp
Sarıkız Hastanesi
Sarıkız Hastanesi
Özel Sarıkız Hastanesi Sağlıklı Günler Diler. Bizimle İletişime Geçtiğiniz İçin Teşekkür Ederiz. Buyrun Efendim. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Copyright 2019 © ÖZEL SARIKIZ HASTANESİ . TELİF HAKLARI GEDİZ GLOBAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş Designer:Serkan İnce serkan.ince@msn.com