Üroloji

Üroloji Nedir?

Bevliye olarak da bilinen üroloji, üreme organları ve idrar yolları sistemlerinde doğumsal ya da sonrasında oluşan hastalıkların tanı ve tedavisini gerçekleştiren uzmanlık alanıdır. Kadınlarda üriner, erkeklerde ürogenital adı verilen sistmemlerde oluşan enfeksiyon, ağrı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tümör, kanser gibi hastalıklar ile ilgilenir. Böbrek, cinsel organlar, mesane, prostat bezi gibi organlarda görülen tüm hastalıklar üroloji bölümünün alanına girer. Üroloji ana bilim dalı; pediatrik üroloji, androloji, üroonkoloji, kadın ürolojisi, nöroüroloji, üroradyoloji, endoüroloji gibi alt uzmanlık alanlarına sahiptir. Günümüzde üroloji, teknolojinin gelişimine paralel olarak hızlı bir şekilde ilerlemektedir.

Hastanemizin üroloji bölümünde görevli hekimimiz Op. Dr. Uğur GÖKSU; kadın, erkek ve çocuklardaki üroloji hastalıklarının teşhisini, medikal ya da cerrahi tedavisini gerçekleştirmektedir. Üroloji doktorumuz gerekli gördüğü takdirde kadın üriner sisteminde oluşan rahatsızlıkların tedavisinde, kadın hastalıkları ve doğum (jinekoloji) birimimizle birlikte değerlendirme yaptıktan sonra tedaviye karar verebilmektedirler. Modern teknoloik test ve cerrahi teknik ekipmanlarına sahip olan üreoloji polikliniğimizde pek çok ürolojik hastalık tedavi edilebilmektedir.

Manisa Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi üroloji polikliniğinde hastalıkların teşhisinde kullanılan başlıca yöntemler;

 • Rutin idrar analizi
 • Mikroskobik idrar analizi
 • Üriner sistem ultrasonografisi
 • Prostat spesifik antijen testi (PSA)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
 • Sistoskopi incelemesi
 • Direkt üriner sistem grafisi (DÜSG)
 • Kan testi
 • Ses dalgası ile taş kırma (ESWL)

Manisa Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi üroloji polikliniğinde tedavisi gerçekleştirilen başlıca hastalıklar;

 • Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE)
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Bel soğukluğu, sifiliz, viral siğiller)
 • Prostat hastalıkları ( BPH, Prostatit, Prostat Kanseri)
 • Üreter taşları
 • Böbrek taşları
 • Mesane taşları
 • Aşırı aktif mesane (AAM)
 • Prostat, testis ve mesane kanserleri
 • Mesane yaralanmaları
 • Ağrılı mesane sendromu
 • Yetişkinlerde idrar kaçırma
 • Erkeklerdeki Kısırlık
 • Çocuklarda Gece İşemesi
 • Fimozis, parafimozis, sünnet

Yukarıdaki hastalıkların teşhis ve tedavisi hem medikal hem de cerrahi uygulamalar ile yapılabilmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonları (üriner sistem enfeksiyonları) teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

İdrar yolu enfeksiyonlarının %95’ine tek bir bakteri, kalan %5’ine ise iki veya daha çok bakteri sebep olmaktadır. Hastadan alınacak öykü, hastanın yaşı, cinsiyeti ve risk faktörleri doğrultusunda fiziki inceleme, idrar testi, radyolojik inceleme ve sistoskopi incelemesi gibi yöntemlerden bir ya da birkaçı aracılığı ile hastalığın kesin teşhisi yapılır. Altta yatan sebepler de incelendikten sonra izlenecek tedavi yöntemi belirlenir. Üriner sistem enfeksiyonları medikal yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Uzman doktorun reçete ettiği ilacın önerilen süre boyunca kullanılması tedavide başarıyı getirecektir. Medikal tedavinin yanı sıra hastanın kişisel temizliğine dikkat etmesi, iç çamaşırı seçimi, su tüketimini arttırması iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyecektir.

Üreter taşı ve böbrek taşı teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

Mesane, böbrek ya da safra kesesinde kristal hale gelen minerallerin birleşerek kütle oluşturması, idrar yollarında takılı kalması ve büyüklüklerinin artması sonucu tıkanıklığa yol açması üreter ve böbrek taşı hastalığına sebep olur. Böbrek taşı teşhisi uzman doktorun belirleyeceği; fiziksel muayene, idrar ve kan testi, radyolojik inceleme, bilgisayarlı tomografi gibi yöntemlerle yapılır. Taş hastalığının tedavisinde öncelik, reçete edilen ilaçlar ve yaşam tarzı değişikliği ile kendiliğinden atılmasını sağlamaktır. Eğer taşın aktif bir şekilde tedavisi gerekiyorsa şok dalgaları (ESWL), üreteroskopi (URS) veya cerrahi müdahale ile tedavi gerçekleştirilebilir.

Fimozis ve parafimozis nedir?

Sünnet derisinin gelişimi anne karnındaki üçüncü ay ile beşinci ay arasında tamamlanır. Doğumdan sonra bebeklerde sünnet derisinin ayrışması bazen geç dönemlere sarkabilir. Bu sebeple her fimozis hastalık olarak tanımlanmaz ve normal bir fiziksel durum olarak görülür. Sünnet derisinin geri çekilememesi durumu olan fimozisin hastalık olarak tanımlanması için ciddi bir orantısızlığa sahip olması veya idrar yapımı sırasında balonlaşma yapması gibi belirgin bulgular gerekir. Pazafimozis ise sünnet derisinin geri çekildikten sonra sıkışması ve geri döndürülememesi durumudur. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gereklidir.

Sertleşme sorunu nedir? Sertleşme problemi için uygulanan modern şok dalga tedavisi nedir?

Cinsel performansın yeterli düzeye ulaşamaması, cinsel işlevin tatmin edici bir şekilde gerçekleştirilememesi, temas için yeterli sertlik elde edilememesi veya sürdürülememesi durumuna erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu) denir.

Modern şok dalga tedavisi (ESWT) ise son yıllarda giderek yaygınlaşmakta olan sertleşme sorunu hastalığının tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Uygulama 4 -6 seans aralığında penis dokusuna şok dalgası yönlendirilerek yapılır. Yönlendirilen bu şok dalgaları yeni damar oluşumunu ve iyileşme sürecini başlatır. Şok dalga uygulaması ameliyatsız, ağrısız ve hızlı bir iyileşme imkânı sunar.

Whatsapp
Sarıkız Hastanesi
Sarıkız Hastanesi
Özel Sarıkız Hastanesi Sağlıklı Günler Diler. Bizimle İletişime Geçtiğiniz İçin Teşekkür Ederiz. Buyrun Efendim. Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Copyright 2019 © ÖZEL SARIKIZ HASTANESİ . TELİF HAKLARI GEDİZ GLOBAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş Designer:Serkan İnce serkan.ince@msn.com